No Image Available
Sekse Een begripsgeschiedenis
Auteur: Myriam Everard/Ulla Jansz Categorie: Gendersstudie Uitgever: Uitgeverij Verloren Publish: 2021 ISBN: 9087047573 Pagina's: 288 Taal: Nederlands Tags:gender | geschiedenis | vrouw |
Omschrijving:

De Nederlandse taal kent van oudsher een aantal woorden waarin de verschillen in lichaam, macht en status tussen vrouwen en mannen worden uitgedrukt: het allesomvattende “sekse’, het meer specifieke “geslacht’ en het ouderwetse “kunne’, woorden die meer en meer worden vervangen door het Engelse “gender’. Gender staat voor het inzicht dat sekse en geslacht niet vanzelfsprekend zijn af te lezen aan mensenlichamen van meerderlei kunne, maar een eeuwenlange geschiedenis kennen van denken en doen. Die geschiedenis wordt in deze bundel verkend, door een team van auteurs afkomstig uit wetenschapsgebieden als kunstgeschiedenis, historische letterkunde, politieke geschiedenis, wetenschapsstudies en genderstudies. Deze begripsgeschiedenis reikt van het snijtafelonderzoek van zeventiende-eeuwse anatomen tot de fotografische virtualiteit van een eenentwintigste-eeuwse beeldend kunstenaar, en bestrijkt daarmee een periode waarin de betekenis van sekse steeds opnieuw wordt gedefinieerd, bewaakt en betwist. Zo toont sekse zich als een historische, veranderlijke categorie.

Inhoud: Woord vooraf MYRIAM EVERARD/ULLA JANSZ, Een geschiedenis van het begrip Sekse.
Ter inleiding ERIC JORINK, De geest heeft geen sekse, maar het lichaam? Descartes en het onderzoek van zeventiende-eeuwse Nederlandse anatomen naar de fysieke verschillen tussen man en vrouw
ANGELA VANHAELEN, ‘Jan moet zitten spinnen, wiegen, want Griet heeft hem overmant’. Seksestrijd in de Jan de Wasserprenten
THEO VAN DER MEER, ‘Der vrouwen sex gelyk’. Sekse en sodomie in de vroegmoderne Republiek
WILLEKE LOS, Natuur of opvoeding? Sekse in achttiende-eeuwse pedagogische geschriften
EVELINE KOOLHAAS-GROSFELD, In kracht en kloekheid gelijk. Sekse in de Natuurlijke historie van Holland van Johannes le Francq van Berkhey
ELLEN KROL, Onbehagen bij de vrouw. Nederlandse reacties op Duitse ‘geslachtskarakters’, 1800-1840
STEFAN DUDINK, ‘Voor haardsteden en altaren’. Mannelijkheid en de Nederlandse natie in de vroege negentiende eeuw
ULLA JANSZ, De zeden en de natuur. Het belang van Multatuli’s opvattingen over sekse voor de vrouwenbeweging
MYRIAM EVERARD, ‘Mensch-boven’de’seksen’. Het radicale denken over sekse in de eerste feministische golf
ERICA VAN BOVEN, De kwaal der eeuw. Sekse en het cultuurdebat in het interbellum
ANNEMIEKE VAN DRENTH, Van zielenroerselen tot sekseverschillen. De vrouw als katalysator in het denken over de psyche in Nederland, 1900-1960
RISK HAZEKAMP, Gender Works
LOUIS VAN DEN HENGEL, Transposities. Risk Hazekamp en de kunst van gender
MIEKE AERTS/GEERTJE MAK/MARJAN SCHWEGMAN/IRIS VAN DER TUIN, Sekse als vraagstuk. Een rondetafelgesprek over vrouwenstudies en genderstudies Over de auteurs Namenregister