De vrouw in ons

Magie van het leven Een speurtocht naar het vrouwelijke in de mens Er zijn alleen menselijke eigenschappen. Sommige komen meer voor bij mannen en die noemen we mannelijk. Andere komen meer voor bij vrouwen en die noemen we vrouwelijk. Naar de vrouwelijke menselijke eigenschappen wordt hier op zoek gegaan en wel langs 7 ingangspoorten: het … Read more

Sekse Een begripsgeschiedenis

De Nederlandse taal kent van oudsher een aantal woorden waarin de verschillen in lichaam, macht en status tussen vrouwen en mannen worden uitgedrukt: het allesomvattende “sekse’, het meer specifieke “geslacht’ en het ouderwetse “kunne’, woorden die meer en meer worden vervangen door het Engelse “gender’. Gender staat voor het inzicht dat sekse en geslacht niet … Read more