Travestie.Vlaanderen gaat voortaan als vzw

Travestie.Vlaanderen is met heel veel enthousiasme en inzet gestart maar de juridische structuur en bescherming om dit met gemoedsrust verder te ontplooien, ontbrak.Daarom gaf zij de voorkeur om te werken binnen het wettelijk kader van een vereniging zonder winst (vzw). De oprichtingsakte Travestie.Vlaanderen vzw is ondertekend op 24 september jl. en neergelegd bij de griffie … Read more